Dr Eva Šari - specijalista stomatološke protetike

Pruža usluge iz svih oblasti stomatološke prakse, ali se izrada protetskih nadoknada izdvaja kao specijalnost kojoj posvećuje naročitu pažnju. Stručno, precizno i sa dugogodišnjim iskustvom.

 

Izrada svih vrsta zubnih nadoknada:

  • metalokeramičke krunice I mostovi
  • bezmetalne krunice i mostovi,
  • keramički viniri ili fasete, inleji, onleji,
  • livene nadogradnje,
  • kompozite nadogradnje,
  • skeletirane proteze,
  • klasične akrilatne totalne I parcijalne proteze,
  • zubne nadoknade na implantatima
  • dijagnostika I terapija različitih poremećaja okluzije u skladu sa gnatološkim principima

 

Kontakt:

Telefon: +381643564466

Email: evasafi777@gmail.com